Tin buồn - bangoc36tp

bangoc36tp đã gửi thư sau:
Sent To: Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi - Khóa 6

TIN BUỒN - 1


BT miền Trung xin chân thành gửi lời chia buồn đến gia quyến, và thông báo cho BT gần xa các khóa tin buồn của gia đình anh Đỗ Văn Lợi Khóa 5:
MẸ anh Lợi sau thời gian bệnh nặng đã từ trần, linh cữu hiện quàn tại tp Quảng Ngãi;
Tập thể BT miền Trung sẽ vào Quãng ngãi phúng viếng Cụ vào ngày mai 2/3/2008.
Các bạn có thể điện chia buồn với anh Lợi theo số điện thoại (0913470125).

Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2008 6:37:12

---------------------------------------------------------

TIN BUỒN - 2
BT miền Trung xin chân thành gửi lời chia buồn đến gia quyến, và thông báo cho BT gần xa các khóa tin buồn của gia đình anh Lợi Khóa 5 (xem ảnh phúng viếng chia buồn ở blog BTK7:
http://bantroikhoa7.vnweblogs.com)

Chủ nhật, 2 tháng 3, 2008 3:52:52