Đọc báo cuối tuần - Trần Kiến Quốc

Gửi phương xa - Tranh của Dương Bích LiênĐăng lại tin của Trần Kiến Quốc
(đã đăng tại „Blog Út Trỗi”: Thứ sáu, ngày 28 tháng ba năm 2008)

Mời anh em mua báo Tiền phong Cuối tuần (chứ không phải Tiền phong Chủ nhật) có truyện ngắn của Đào Duy. Hiện tượng văn học của tuổi O50!


Gửi phương xa
-
Tranh của Dương Bích Liên