Cưới con gái Thắng "ngớ" k6 tại Melia Hanoi.

Start:     Mar 27, '08
End:     Mar 28, '08
Location:     Melia Hanoi


...Vui cho 2 cháu nhưng cũng là dịp hội ngộ của các bậc trưởng lão...


Theo tin gửi bởi Trần Kiến Quốc tại "Blog Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi" (16:14 Ngày 26 tháng 3 năm 2008 )

TranKienQuoc nói...

Chiều ngày mai cưới con gái Thắng "ngớ" k6 tại Melia Hanoi. Hôm nay thấy Triều "ngỗng" từ Hung về. Anh em trong SG đã lục tục ra. Tay này nhiều bạn nên mai chắc đông và vui.
Phần vui chơi do NSUT DMĐức đảm nhận, còn KQ là trợ lí.

16:14 Ngày 26 tháng 3 năm 2008


Nặc danh nói...

Thắng "ngớ" ở K6 chỉ có 1 tuần rồi về HN luôn!
HMK6

18:04 Ngày 26 tháng 3 năm 2008


Nặc danh nói...

Vài ngày cũng là Trỗi, như Võ Điện Biên, Thắng "ngớ"...

10:34 Ngày 27 tháng 3 năm 2008

TranKienQuoc nói...

Hội Trỗi k6 đã đến dự tiệc buổi trưa. Buổi chiều thì k4 có Tuấn Sơn, Minh Đức; k6 có Phạm Hoàng Hưng từ SG ra, ở HN Bằng "ruồi"; k7 có Văn Hùng và anh em đội bóng CAHN; k8 có Chí Hòa, Tiến Long, Dũng "bò"...

13:23 Ngày 28 tháng 3 năm 2008

Xem:

1. Đám cưới con Thắng "ngớ" - Kiến Quốc.