Tin buồn: Bạn Ôn Minh Thảo mấtBạn Ôn Minh Thảo

Ôn Minh Thảo - K6

B2, B4
1953

Mb: +84 123 234 7010, 01232 347 010 - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/minhthao.on.1- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/on-minh-thao.html - HN - VN
- Hưu - -

1966

2018


sau hơn 2 tháng lâm bạo bệnh dù đã cố gắng chữa chạy nhưng không qua khỏi,
đã từ trần vào hồi 11h00 ngày 19/8/2020.
K6 tổ chức đoàn viếng bạn Thảo vào 8h30 ngày 22/8/2020
tại NTL Bệnh viện Đống Đa HN.

Kính báo!

Theo tin Tạ Chính >> Bạn Trỗi K6.

Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin chồng, cha chúng tôi là
Ôn Minh Thảo

Ôn Minh Thảo - K6

B2, B4
1953

Mb: +84 123 234 7010, 01232 347 010 - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/minhthao.on.1- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/on-minh-thao.html - HN - VN
- Hưu - -

1966

2018

sinh ngày 02 tháng 10 năm 1953.
Sau thời gian bệnh nặng đã từ trần hồi 11 giờ ngày 19/8/2020. Tức ngày 01 tháng 7 năm Canh tý.
Lễ viếng vào hồi 8 giờ 15 ngày thứ bảy 22/8/2020 ( 04/07 Canh tý).
Tại nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa Hà Nội .
An táng lúc 16h30 tại Nghĩa trang Đồng Bối, phường Đáp Cầu, Bắc Ninh
Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ xuất xin được lượng thứ.

Theo tin Gia đình.

Bạn Trỗi K6 xin chia buồn với gia đình bạn Ôn Minh Thảo!