Tang lễ Cụ Nguyễn Thanh Bình

Start:     Mar 24, '08 08:00a
End:     Mar 24, '08 12:30p
Location:     Địa điểm: Nhà tang lễ BQP, số 5 Trần Thánh Tông, tp Hà nội. Dự kiến 10g

Cụ Nguyễn Thanh Bình - thân phụ của anh chị
Nguyễn Anh Tuấn k1,
Nguyễn Kim Nhu k3,
Nguyễn Anh Minh K6,
Nguyễn Kim Hậu k8
- do tuổi cao bệnh nặng, đã từ trần lúc 1h sáng 19/3/2008 tại Quân y viện 108, Hà Nội. Hưởng thọ 91 tuổi.

Chương trình tang lễ:
Thời gian viếng Từ 8h đến 12h30, sáng thứ hai, ngày 24/3/2008
Địa điểm: Nhà tang lễ BQP, số 5 Trần Thánh Tông, tp Hà nội.
An táng cùng ngày.
BLL kính báo!
BLL các khóa 1, 3, 6, 8 chủ trì tổ chức viếng. Dự kiến 10g.


Xem:

1. Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thanh Bình từ trần - Báo Nhân Dân 21/3/2008.
2. Cử hành trọng thể Lễ tang đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam 24/3/2008.
3. Tin buồn - Út Trỗi .