Báo tường - HaMeoK6


BÁO TƯỜNG

 hameok6

Tôi còn nhớ 2 bài báo tường của trung đội tôi – B2C8 K6 – như sau:

Bài 1: tác giả Hà “mèo” viết khi nghe bài hát “Tiếng đàn Ta lư” (*)

Lính Trỗi sướng hung
Có sách làm súng
Có đạn là 5
Có cả dao găm
Là cây bút máy
Lại có chất cháy
Là đạo đức cao
Lính Mỹ lao đao
Vì anh trường Trỗi


Bài 2: tác giả là Thắng “biêu” miêu tả cây bí của Tình “mốc” trồng:

Trời mưa trời gió đùng đùng
Học sinh trường Trỗi đi lùng phân trâu
Đem về tưới bí tưới bầu
Cây lên mơn mởn, cô nuôi vui mừng

Tôi còn nhớ khi nạp bài, ai cũng cười và nói: tụi mày viết bậy, ai lại đăng mấy bài này. Nhưng không dè, 2 bài này lại được thầy Khoát, phụ trách trung đội chọn đăng ngay trên trang nhất (báo tường chỉ có 1 trang).


Được đăng bởi hameok6 tại 00:43
Đăng lại bài viết của Hà Mèo (đã đăng tại „Blog Út Trỗi”: Thứ ba, ngày 18 tháng ba năm 2008)

(*) Tiếng Đàn Ta Lư
- Sáng tác: Huy Thục
- Thể hiện: Tường Vi


Xem thêm: