Ảnh "chộp" được - HaMeoK6Đăng lại ảnh của Hà Mèo (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi”: Thứ hai, 24 tháng ba, 2008)

 Phạm Hoàng Hưng


Hôm qua, một thành viên K6 được "mời" tới Cafe "Đồi Khỉ" để chuẩn bị cho buổi Cafe giao ban đầu tháng tới đã thưởng thức càfe đá bằng ống hút.