K6 (HN) gặp mặt đầu xuân

Start:     Feb 18, '08 08:00a
Location:     VP ngân hàng đầu tư phát triển VN (do bạn Dũng K6 làm GĐ tổ chức) - HN

K6 gặp mặt đầu xuân tại VP ngân hàng đầu tư phát triển VN (do bạn Dũng K6 làm GĐ tổ chức).