Đi thăm Trung Hà - Hưng Hóa 23/12/2006

Start:     Dec 23, '06 06:30a
End:     Dec 23, '06 5:00p
Location:     Trung Hà - Hưng Hóa
...vui đáo để, bạn nào không tham gia thì thiệt thòi...

Thứ bảy, 23/12/2006, nhân dịp kỷ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam cũng là dịp họp khóa cuối năm, Ban liên lạc khóa 6 đã tổ chức cho anh em đi thăm lại khu học xá cũ tại Trung Hà - Hưng Hóa (cùng đoàn 1 số bạn K8).


Xem:
Đi thăm Trung Hà - Hưng Hóa, 23/12/2006 - Bùi Thanh Hùng

Xem ảnh:
1. Hưng Hóa, Trung Hà 23-12-2006 (K6)
2. Trung ha_Hung hoa (K8)