Du xuân, thăm các bạn ở làng Ngọc Hà (Chí Hùng, Biên Rồ, Hùng Xiểm)

Start:     Feb 25, '07
Location:     nvtk6@yahoo.com.vn
Du xuân 2007, thăm các bạn ở làng Ngọc Hà (Chí Hùng, Biên Rồ, Hùng Xiểm)


Than gui cac ban K6

Hom nay 25/2/07(mung 9 tet), co mot so ban khoa 6 di chuc tet nhau, chuyen de nam nay la tham cac ban o lang Ngoc Ha (Chi Hung, Bien Ro, Hung Xiem), de nghi cac ban sang nam quan tam tham vieng nhau. Hom nay la sinh nhat vo ban Bien ro, xin chuc mung.

Chuc cac ban K6, va tat ca cac ban Troi mot nam moi doi dao suc khoe, day may man.

Ban dai dien K6
(Hoa.com).