K6 Trở lại thăm An Mỹ (Mỹ Yên - Đại Từ - Thái Nguyên) 16/6/2007

Start:     Jun 16, '07
Location:     Mỹ Yên - Đại Từ - Thái Nguyên

...một chuyến đi rất chu đáo, đầy tình nghĩa...

Xem:

*. K6 thi đấu tennis - Ảnh Anh Minh, Blog naminh tại Multiply
*. Tinh thần thể thao Nguyễn công Hoan - Ảnh Anh Minh, Blog naminh tại Multiply
1. Thanh Hùng gửi phóng sự ảnh về An Mỹ (Đại Từ - Thái Nguyên - 16-6-2007)
2. VỀ LẠI AN MỸ, ĐẠI TỪ - CHIẾN KHU XƯA - NHỮNG TẤM LÒNG THƠM THẢO - Thanh Hùng.
3. YÊN MỸ ĐẠI TỪ THÁI NGUYÊN - NC K3.
4. CHUYỆN Ở HÀ BẮC, ĐẠI TỪ... GIẾNG NƯỚC, GỐC ĐA - Hồi ức của Tuấn Linh k3.
5. ĐẠI TỪ NƠI ẤY…. - Lê Văn Hiền (học sinh khóa 2).
6. CHÙM THƠ KÝ ỨC - Thầy Nguyễn Phong, (rút trong tập “Giọt nắng, giọt mưa” NXB Thanh niên – 1998).