Một giấc ngủ mà tôi vẫn hằng mơ - K6 LS
20-30 năm trước bạn đã có một giấc ngủ ngon như thế này.
Còn bây giờ ... ?
Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog "Út Trỗi”: Thứ bảy, ngày 13 tháng sáu năm 2009)