Vẫn còn hơn đi xe Tàu - K6 LS

 

Quảng cáo:
Xe đi không quá nhanh,
thích đỗ lúc nào thì đỗ,
ít phải bảo dưỡng và
xăng ở ... ngoài đồng.


Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog "Út Trỗi”: Thứ ba, ngày 23 tháng sáu năm 2009)