Chức năng Audio Reply (Góp ý bằng lời) đã hoạt động tốt . Các bác có thể để lại tin, lời nhắn tại mục Góp ý (Add a Comment - Audio Reply)