K6LS

http://k6ls.blogspot.com/
Blog riêng của K6LS

Nhà mới bên cạnh nhà cũ .

Trước nay tôi vẫn coi uttroi.blogspot.com là nơi mình thường ra vào nhiều nhất . Bao điều hay dở đều giãi bày ở đây . Tuy nhiên ( lẽ thường ) thì ai cũng muốn có một chốn cho riêng mình .Vẫn biết là tình cảm bạn bè luôn thủy chung sắt son và tôi không bao giờ rời bỏ blog uttroi . Tôi chỉ làm tạm căn nhà bên cạnh để tối lửa tắt đèn có nhau . Hy vọng VNQ và mọi người hiểu và thông cảm .
Địa chỉ của tôi : http://k6ls.blogspot.com .
Tạm thời chỉ có mấy bài cũ bên uttroi chuyển sang và có chỉnh sửa lại chút ít .
Hy vọng sự giao lưu là thường xuyên .
Chúc mừng năm mới với sức khỏe , công việc và may mắn . An khang và thịnh vượng .