Về lại An Mỹ - Trần Ngọc Giao (Giao "bầu") K2

Start:     Jun 14, '09
Location:     An Mỹ (Yên Mỹ - Đại Từ - Thái Nguyên)
Bốn chiến sĩ k2: Giao "bầu", Bùi Thanh Châu, Hoàng Việt, Thế Việt vừa có chuyên công du về lại An Mỹ, Đại Từ. Chuyến đi tổ chức vào sáng chủ nhật rồi. Tại An Mỹ, chúng tôi được anh Quang bí thư, anh Điều chủ tịch tiếp đón nồng hậu. Riêng Bùi Thanh Châu rất cảm động vì hơn 40 năm mới quay lại đất cũ.

Con đường từ Đại Từ vào đến xã An Mỹ đã san ủi xong và trải cấp phối, các cầu qua suối đã hoàn thành truớc mùa mưa. Theo tiến độ thì tháng 10 này sẽ trải asphalt xong toàn bộ 10km. Ngày khánh thành xã sẽ mời anh em ta về dự.


Tin của Trần Ngọc Giao (Giao "bầu") K2
(đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi K5”: Thứ hai, 15 tháng sáu, 2008)

Xem: Tin: Về lại An Mỹ (Giao "bầu" k2) - Kiến Quốc, 15/6/2009 - Blog "Bạn Trỗi K5”.