Xem báo, WEB "Lính" Online

Rating:★★★★★
Category:Other
Báo điện tử Quân Đội Nhân Dân
Cơ quan của Đảng ủy quân sự trung ương và Bộ Quốc Phòng

Tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam

Tổng biên tập: Thiếu tướng LÊ PHÚC NGUYÊN

Phó tổng biên tập: Đại tá HỒ ANH THẮNG, Đại tá PHẠM VĂN HUẤN
Báo in, Báo Quân đội trên internet
Nhớ chọn Ngày, chọn Năm
Tạp chí Văn nghệ quân đội
Tổng biên tập: Nguyễn Bảo

Báo Biên phòng
Cơ quan của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Biên phòng

Tổng biên tập: Nguyễn Hòa Văn
Quân sử Việt Nam
Diễn đàn của người Việt Nam lập ra, tập trung sưu tầm các sử liệu, các nghiên cứu về các hoạt động Quân Sự của Dân tộc Việt Nam
VietNam Defence
Diễn đàn KHKT quân sự và quốc phòng
VIETNAMDEFENCE
Trang tin quân sự Việt Nam


Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online
Cơ quan ngôn luận của Bộ Công An

Tổng Biên tập: Thiếu tướng Hữu Ước

Phó Tổng Biên tập phụ trách nội dung: Nguyễn Như Phong

Phụ trách Báo điện tử: Hà Ngọc Tuấn
Báo An ninh Thủ đô
Cơ quan của công an thành phố Hà Nội

Tổng Biên tập: Đào Lê Bình

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Trọng Nghĩa - Vũ Kim Thành - An Văn Huân
Nhắn tìm đồng đội
Trung tâm quản lý ngân hàng dữ liệu về liệt sĩ và người có công (MARIN).

Diễn đàn do nhóm các cá nhân - nhóm SWS (Smart Web System Group) - các cựu sinh viên A2-K44 Khoa Toán Tin, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã lập ra.
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Trưởng ban biên tập website: Thiếu tướng Lê Mã Lương