Hình ảnh 7

HÌNH ẢNH 7


NHẬN XÉT:
-Chính chuyên chết cũng ra ma
 Lẳng lơ chết cũng đưa ra ngoài đồng
                                        (Tục ngữ)

-Làm người mà chẳng biết suy
 Đến khi nghĩ lại còn gì là thân
                                          (Tục ngữ)

-Sáng tạo là chứng chỉ duy nhất của thiên tài
                                        (Ngạn ngữ Pháp)

-Đàn bà là linh hồn của mọi mưu cơ
                                        (Napoleon)

-Người ta dùng lửa để thử vàng, dùng vàng để thử đàn bà và dùng đàn bà để thử đàn ông
                                                                                                               (I. Silon)

-Người đàn bà đẹp đạt được thành công dễ dàng hơn người đàn bà thông minh. Chỉ đơn giản là những người đàn ông mù thì ít, bù lại, những người đàn ông ngốc nghếch lại quá nhiều.
                                                                                                                                  (X. Lorenx)

(Đại Chúng sưu tầm trên NET)