Hình ảnh 19


HÌNH ẢNH 19   NHẬN XÉT:
Có những bông hoa kiêu kỳ rực rỡ
Hữu sắc vô hương, lạnh ngắt hoang đường
Có những bông hoa nhẹ nhàng tươi nở
Thủ thỉ chào đời, đằm thắm hiến dâng...(Sưu tầm hình ảnh trên G+)