Lời cha

LỜI CHA
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Đời đời thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
(Ca dao)

Không bằng lòng mẹ bao la
Con khôn lớn mấy vẫn là nằm nôi
Mà tình cha nặng con ơi
Vụng về khối đá sần sùi Thái Sơn
Chẳng làm ra được vàng son
Gia tài: chỉ một kiếp mòn cha đi
Trải chiêm bao cuộc gian nguy
Đủ thành bại, đủ ngọt bùi đắng cay
Vắt thành hai nắm bàn tay
Cất làm di sản mai này trao con:
"Sống là nhẹ bước hành quân
Vượt muôn biến cố làm nên cuộc đời!"

Không châu ngọc cũng vàng mười
Con ơi ghi tạc lấy lời của cha:
"Mát lành lòng mẹ thiết tha
Tình cha chát mặn chan hòa đại dương
Dạt dào đằm thắm yêu thương
Thỏa đời con trẻ muôn phương quẫy vùng!"


Trần Hạnh Thu
Hình tượng người mẹ - một biểu trưng của văn hóa dân tộc Việt Nam
LỜI CHA

 
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Đời đời thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
                                  (Ca dao)

   Hình tượng người mẹ - một biểu trưng của văn hóa dân tộc Việt Nam
Không bằng lòng mẹ bao la
Con khôn lớn mấy vẫn là nằm nôi
Mà tình cha nặng con ơi
Vụng về khối đá sần sùi Thái Sơn
Chẳng làm ra được vàng son
Gia tài: chỉ một kiếp mòn cha đi
Trải chiêm bao cuộc gian nguy
Đủ thành bại, đủ ngọt bùi đắng cay
Vắt thành hai nắm bàn tay
Cất làm di sản mai này trao con:
"Sống là nhẹ bước hành quân
Vượt muôn biến cố làm nên cuộc đời!"  

Không châu ngọc cũng vàng mười
Con ơi ghi tạc lấy lời của cha:
"Mát lành lòng mẹ thiết tha
Tình cha chát mặn chan hòa đại dương
Dạt dào đằm thắm yêu thương
Thỏa đời con trẻ muôn phương quẫy vùng!"


                                    Trần Hạnh Thu