Thăm Vương quốc Anh tháng 7/2012 (tập 2)

Tập 2.1. Bristol

Tập 2.2. Miền Tây nước Anh