Thăm viếng Thầy Phong


Vũ Thắng Lộ >> Bạn Trỗi K6 15/9/2022

Cùng Nam Điện và Hà Hùng Thắng đến thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ Thầy Phong.


Cùng gia đình Thầy Phong


Vợ Thầy Phong


Con trai Thầy Phong