Chuyện cái lu

CHUYỆN CÁI LU

Lù đà lù đù, vác lu mà chạy
(Thành ngữ)
Lù đà lù đù
Chợt vác lu
Cắm đầu bỏ chạy
Thằng lanh ngồi canh me
Ngẩn tò te
Van vái...

Lù đà lù đù ái ngại
Quay lại trả lu
Thằng lanh ôm khư khư
Rồi loay hoay
Cố hoài,
Vẫn không vác được
Bong gân, nhức cốt
Ấm ức chào thua...

Lu ngồi khóc như mưa
Nhớ lù đà lù đù...

Lù đà lù đù
Lại vác lu, nó chạy
Từ đó lu rặn ra lũ vại
Lũ vại lớn thành lũ lu
Giống lù đà lù đù...

Ngày chào thua thằng lanh biến mất
Không ai biết
Ở đâu
Nghe đồn nó đi tầm sư
Học đạo Lù Đù...


Trần Hạnh Thu