Tìm lại ngày xưa

TÌM LẠI NGÀY XƯA


Tuổi thơ thất lạc đâu rồi?
Ta ngồi lục lọi lại thời thần tiên
Những đêm rằm rước lồng đèn
Đủ trò rồng rắn, trốn tìm mải mê
Quàng khăn bịt mắt bắt dê
Giữa chừng mẹ gọi, phải về, buồn hiu!

Tung tăng một sáng trong veo
Chân chim nhảy nhót, cánh diều lâng lâng
Lớp học nương tạm đình làng
Ngó ông hộ pháp, khẽ khàng nhón đi!

Quên sao được những trưa hè
Mặn lè gói muối, chua lè khế xanh
Chát lè là trái ổi non
Rốn đau thon thót là con chuồn chuồn
Châu chấu nướng, ngậy, giòn giòn
Mỏi tay đổ dế, chân mòn tìm ve
Nước lu ừng ực, hả hê
Chang chang theo lũ bạn bè lớn lên...
Xanh như ngọc, tuổi hoa niên
Dòng sông ca hát, con thuyền mộng du
Cặp sách nào phải bao thư
Mà ai lén gửi vần thơ đầu đời
Chích chòe thèo lẻo vang trời
Cho người giật thột, cho người giả ngơ
Tan trường có kẻ còn mơ
Tím dòng lưu bút đến giờ chưa phai!...

Giở trang kỷ niệm trên tay
Bóng chim buồn vỗ cánh bay trong lòng!Trần Hạnh Thu


TÌM LẠI NGÀY XƯA

You might also like:


Tuổi thơ thất lạc đâu rồi?
Ta ngồi lục lọi lại thời thần tiên
Những đêm rằm rước lồng đèn
Đủ trò rồng rắn, trốn tìm mải mê
Quàng khăn bịt mắt bắt dê
Giữa chừng mẹ gọi, phải về, buồn hiu!

Tung tăng một sáng trong veo
Chân chim nhảy nhót, cánh diều lâng lâng
Lớp học nương tạm đình làng
Ngó ông hộ pháp, khẽ khàng nhón đi!

Quên sao được những trưa hè
Mặn lè gói muối, chua lè khế xanh
Chát lè là trái ổi non
Rốn đau thon thót là con chuồn chuồn
Châu chấu nướng, ngậy, giòn giòn
Mỏi tay đổ dế, chân mòn tìm ve
Nước lu ừng ực, hả hê
Chang chang theo lũ bạn bè lớn lên...Xanh như ngọc, tuổi hoa niên
Dòng sông ca hát, con thuyền mộng du
Cặp sách nào phải bao thư
Mà ai lén gửi vần thơ đầu đời
Chích chòe thèo lẻo vang trời
Cho người giật thột, cho người giả ngơ
Tan trường có kẻ còn mơ
Tím dòng lưu bút đến giờ chưa phai!...

Giở trang kỷ niệm trên tay
Bóng chim buồn vỗ cánh bay trong lòng!


                                            Trần Hạnh Thu