Mày là thằng nào vậy?

Binh Cao với Thanh Binh Quan và Tô Tâm. - 10 Tháng 6/2017 lúc 19:24·

Sơn Kều - Tí thơ con cóc gặm:
Nâng lên, hạ xuống chén rượu nồng
Mày mày, tớ tớ thật là thân
Đến khi đờ đẫn, người ngây ngất
Ôm nhau rồi hỏi mày là ai?
Quản Bình thăm bạn Trỗi K6 nhân chuyến xuyên Việt


Thang Nguyentoan - 8 Tháng 6/2017 lúc 12:33·
Ăn trưa với Quản Thanh Bình tại quán bia hơi Huy béo 178 Nam kỳ khởi nghĩa

Thêm bạn tới


Về nhà Thắng biêu

Chưa đã, về nhà Thắng bươu tiếp.


Trịnh Đức Tạo - Thanh Hóa, Thanh Hóa Province, Việt Nam - 17 Tháng 6/2017 lúc 14:12·
Gặp nhau tại Sầm Sơn quê choa vui vẻ...