Sinh ra trong khói lửa

http://bantroi2.blogspot.com/
Nhằm phục vụ anh em trong trường Nguyễn Văn Trỗi chưa có đầy đủ 2 tập SINH RA TRONG KHÓI LỬA.Ban biên tập SINH RA TRONG KHÓI LỬA bắt đầu đăng từng bài phục vụ anh em.