Xem ảnh Trung Hà, Hưng Hóa 23-12-2006
Trung Hà, Hưng Hóa 23-12-2006


Trung Hà, Hưng Hóa 23-12-2006


Gửi các bài viết sưu tầm cũ vào bài đăng này (do email nvtk6@yahoo.com.vn bị trục trặc KT):
Anh Thanh Hung Hoa vao nam 1884.doc