"Sinh ra trong khói lửa" tập 3 lên mạngCái này là để phục vụ ACE chưa có tập 3, cũng là để "lấy đà" cho tập 4. Do bận nên anh KQ chưa gửi ảnh được, sẽ bổ sung, cảm phiền ACE "đọc" trước "xem" sau vậy - giữa các bữa nhậu trong dịp Tết :)

Mời xem Mục lục tập 3
Mời xem Mục lục 3 tập 1-2-3