Họp mặt 22/09/2007 ở Hoàng Diệu gặp mặt các bạn trong Nam ra công tác.

Hôm qua ngày 22/09/2007 cả hội k6 họp mặt ở Hoàng Diệu để gặp mặt các bạn trong Nam ra công tác. Cầm đầu là Thắng Híp có bình rượu của Hùng Xiểm làm "mồi" thế mà cũng tụ tập được đông đáo để.
Cũng dịp này, Ngọc Mốc mời dự đám cưới con đi lấy chồng vào ngày thứ 3 tới.
Ai cũng nêu tình trạng bệnh tật để tránh phải uống bia rượu, thế mà cả bình rượu 5 lít cũng hết. Chỉnh Thọt không uống được rượu thì cả hội cho cầm bình về để làm kỉ niệm và để "sĩ" với mọi người.

Loan báo để mọi người trong khóa biết nếu nhận được điện thoại của Thắng Híp thì nên tham dự, nhưng chỉ 1 cuộc thôi chứ theo "Híp" cả ngày thì không đủ sức đâu.


- Hùng Xiểm -