Một cử chỉ đẹp - Nguyễn HữuThành K4

ôm Thứ Năm vì phải đón Thắng híp k6 bị xe kia bỏ quên ở Hưng Hoá, chúng tôi có dịp trò chuyện tay đôi. Phải nói thực là đi xe với một tay lắm chuyện mà lại ngấp nghé ... say thì cũng không sướng lắm. Cuối câu chuyện, trước khi cậu lăn ra ngủ thì cũng được biết chiều hôm sau, Thứ Sáu, cậu sẽ cùng chị em Tuấn Quảng và chị em nhà Tường Vân đi Sơn La.
Sớm nay gọi điện cho Châu Nguyên (k4, chị Tuấn Quảng) xem có chuyến đi đó (để thẩm tra sự tỉnh táo của Thắng híp) và có đi không. Châu Nguyên nói có đi, nhưng "chân cẳng tớ thế này đi làm sao được". Chị em Tường Vân cũng có đi thật.
Châu Nguyên nói tôi mới biết Tuấn Quảng tổ chức chuyến này lên thăm gia đình cụ Lò Văn Giá. Gọi là cụ vì nếu còn sống thì đúng là cụ thật. Nhưng sau khi dắt các cụ Trần Đăng Ninh, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Trân và Lưu Đức Hiểu cắt rừng trốn thoát khỏi nhà tù Sơn La, quay trở về Cụ đã bị địch bắn chết.
Theo lịch thì tối nay các bạn về Hà Nội. Chúc mừng các bạn có một cử chỉ đẹp.

Hữu Thành