11 tướng đầu tiên - HaMeoK6hân dịp bác Trần Tử Bình được truy tặng Huân chương Sao Vàng, tôi xin gửi tới ae 1 chút lịch sử để nhớ tới ông cha chúng ta.

Ngày 28 tháng 5 năm 1948, lễ phong tướng đầu tiên được tổ chức tại Việt Bắc, có 1 Đại tướng (Võ Nguyên Giáp), 1 Trung tướng (Nguyễn Bình) và 9 Thiếu tướng được phong. Trước đó (1946), Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Nguyễn Bình và Thiếu tướng Lê Thiết Hùng đã được phong, (không kể Thiếu tướng Dương văn Dương được truy phong năm 1946) nhưng không tổ chức lễ.


TT Họ tên Năm sinh - Năm mất Chức vụ cao nhất Chức vụ cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam Danh hiệu khác
1 Võ Nguyên Giáp 1911- Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ủy viên Bộ Chính trị (1951-1982) Đại tướng đầu tiên, Huân chương Sao vàng
2 Hoàng Văn Thái 1915-1986 Đại tướng (1980), Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên (1945-1953), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương các khóa III, IV và V Huân chương Sao vàng (truy tặng 2007)
3 Chu Văn Tấn 1910-1984 Thượng tướng (1959), Phó chủ tịch Quốc hội Ủy viên Trung ương Đảng Thượng tướng đầu tiên, Dân tộc Nùng
4 Nguyễn Bình 1906-1951 Tư lệnh Nam Bộ - Trung tướng đầu tiên, Anh hùng lực lượng vũ trang, Huân chương Hồ Chí Minh
5 Lê Thiết Hùng 1908-1986 Đại sứ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Triều Tiên Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Thiếu tướng đầu tiên
6 Văn Tiến Dũng 1917-2002 Đại tướng (1974), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1980-1987) Ủy viên Bộ Chính trị (1972-1986) Huân chương Sao vàng
7 Lê Hiến Mai 1918-1992 Trung tướng (1974), Chủ nhiệm Ủy ban Y tế - Xã hội Quốc hội Ủy viên Trung ương Đảng Huân chương Hồ Chí Minh
8 Nguyễn Sơn 1908-1956 Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính Miền Nam Việt Nam (1946) - Lưỡng quốc Tướng quân
9 Trần Đại Nghĩa 1913-1997 Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam. Phó Trưởng ban Ban Cơ khí Trung ương Giáo sư, Anh hùng lao động (1952), Giải thưởng Hồ Chí Minh, Huân chương Hồ Chí Minh, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô.
10 Hoàng Sâm 1915-1968 Tư lệnh Liên khu 3 - Đội trưởng đầu tiên Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, Huân chương Hồ Chí Minh (truy tặng 1999)
11 Trần Tử Bình 1907-1967 Phó tổng thanh tra Chính phủ (1956-1958), Đại sứ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại CHND Trung Hoa. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Phó bí thư Quân ủy Trung ương Huân chương Hồ Chí Minh (truy tặng 2001), Huân chương Sao vàng (truy tặng 2007)

Ghi chú: trừ Trung tướng Nguyễn Bình, Thiếu tướng Dương văn Dương đã hy sinh trong Kháng chiến chống Pháp và thiếu tướng Lê Thiết Hùng, tất cả 8 tướng còn lại đều là phụ huynh trường Trỗi.

Một số điểm đã được kiểm tra lại chỉnh sửa cho chính xác sau khi đăng nhờ sự góp ý của a. Thắng híp K6.

Đăng lại bài viết của Hà Mèo (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi”: Thứ tư, tháng một 16, 2008)

Bài liên quan:
1/ Nhớ lễ phong tướng 60 năm trước -  (Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP)