Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi

http://vhqdnvt.blogspot.com/
Nơi trao đổi thông tin của các bạn là cựu học sinh,từng học tại trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi. Trang tin này dùng cho các thông tin chính thức về việc hoạt động của trường, các khoá, và có thể các cá nhân. Nội dung nghiêm túc như kiểu phòng họp.