Chia buồn cùng gia đình bạn Thắng híp - Thanh Hùng

Thân gửi bạn Thắng híp

Chia buồn cùng gia đình bạn. Theo quy luật của trời, đất, cụ ông về với tổ tiên. Thế là cụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Với tổ quốc, gia đình, con cháu. Cụ về chín suối như bậc Thánh hiền. Thắng híp thương nhớ cụ, cố noi gương: Gia đình hạnh phúc, giảm uống rượu. Luôn là "trụ cột" tập họp anh em k6 trong các chuyện vui buồn. Mong bạn vượt qua nỗi buồn sâu sắc này.

Thanh Hùng (Hùng xiểm)