K8 - Út Trỗi

http://uttroi.blogspot.com/
Nơi gặp gỡ, trao đổi thông tin của tất cả anh em là cựu học sinh K7, K8 và các khóa trong Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970). Mục đích vui, học hỏi, tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường và giúp đỡ nhau trong cuộc sống.