Khóa 8 NVT phía Nam họp mặt thường niên

Start:     Jan 16, '11 10:00a
Location:     Nhà hàng Đất Tiên sa, số 3 đường Đống Đa, phường 2, quận Tân bình, TP HCM.
Thầy trò tâm sự
...
Cỡ 40 bạn cùng thầy Trọng, cô Thục có mặt... Khi truởng ban Đạt đã ra về, khoảng chục anh em còn ngồi lại với cô Thục và thầy Trọng...

...Quân ta còn uống tiếp đến 4g. Sau đó số anh em còn lại: Hà Mèo, Thanh (Lục xí mần), Trung Quốc, Tăng Tiến, Hùng Dũng, Nghị "phệ" còn sang quán nhà thầy uống thêm 1 chai rượu mật bò tót. Chuỵện vui quá là vui...

(Kiến Quốc)


Xem:
  1. Mời dự họp mặt thường niên khóa 8 NVT phía Nam ngày16/01/2011. - Hồ Bá Đạt, 08/01/2011, Blog K8.
  2. Họp mặt k8 và nhiều cuộc chia ly (ghi chép) - Kiến Quốc, 16/01/2011, Blog K5.
  3. Hậu họp mặt k8 - Kiến Quốc, 17/01/2011, Blog K5.
  4. Những khuôn mặt K8 tại buổi họp mặt 16/1/2011 - SG - Lục Sĩ Thanh, 20/01/2011, Blog K8