Chè sắn


Description:
Xem bài gốc: Chè sắn - Lê Tự Thành, 23 tháng 1 2011, Blog K4


Ingredients:
sắn
đường

Directions:
... Ở Đại Từ sắn nhiều ô kể, hai hào là có cả cân rồi. Về xắt nhỏ như viên thuốc, cho vào nước và ít đường. Đặt lên bếp lò cho sôi một lúc là có món chè sắn...