"Chú Tân chiếu phim" - Kiến QuốcMời các bác sang Blog BanTroiK5(3) xem thông tin của KQ về "chú Tân chiếu phim" (theo danh sách CB, GV, CNV nhà trường = "Tân - Tuyên huấn, thư viện, chiếu phim")
... Năm 1974 và 1985 từng cùng anh Nguyễn Biểu (dân truờng VHQĐ từ 1970, nay sống ở khu tập thể trường Lục quân 1) làm 2 triển lãm ảnh về trường VHQĐ. Hy vọng chúng ta sẽ có thêm nhiều tư liệu ngày ấy!!! ...
KQ
    Bùi Minh Tân,
  Địa chỉ : xóm 4, Đại Đồng, Vĩnh Tuờng, Vĩnh Phúc,
ĐT : 0211.3822201


Xem:
  1. Có phải chú Tân? - hameok6, 18/9/2011, Blog K8
  2. Gặp chú Tân chiếu phim -  dathb136, 18/9/2011, Blog K8
  3. Đố các bạn nhận ra đây là ai? -  dathb136, 17/9/2011, Blog K8
  4. Một ngày lang thang của Đạt "bột" -  TranKienQuoc, 11/9/2011, Blog K5
  5. Ngày 14/1 (tiếp) - 15/01/2011, Blog K5.
  6. Đã tìm được "chú Tân chiếu phim"!!! - 06/12/2010, Blog K5.


▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀