Đoàn Khánh sáng 1/1 gọi ra: ... Khánh kể hôm xuống Leipzig phải đi tầu hoả vì tuyết dày, đi ôtô sợ tai nạn. Quang ra đón tận sân ga. Gọi cho Quý thì bận chạy hàng phục vụ những ông bà khách cuối cùng của Noel 2010. Hai thằng bạn Trỗi ngồi nhâm nhi bia, nhớ chuyện xưa. Khánh bảo, ở nơi xa gặp nhau như thế là quý rồi. Tối đó phải di Karl-Marx Stadt. TranKienQuoc 1/01/2011 Bantroik5 (3)