K6 HN gặp nhau - Anh Minh, Thanh Hùng

Start:     Dec 26, '10 10:00a
Location:     bãi pháo số 1 Trấn Vũ, bờ hồ Trúc Bạch, HN.

Gặp nhau - k6 HN

_ Anh Minh, Thanh Hùng _

10 giờ sáng chủ Nhật 26/12 hôm nay, K6 HN tổ chức họp tại bãi pháo số 1 Trấn Vũ, bờ hồ Trúc Bạch, địa điểm truyền thống. Tập trung khá đông đủ, khoảng gần 5 chục. Sau màn chào hỏi là vào tiệc. Năm nay cải cách hành chính, không có màn họp tổng kết.  Làm trưởng BLL Biên "rồ" hơi buồn vì không được đọc báo cáo. Tình hình K6 HN năm nay cơ bản là tốt, không bị bớt bạn nào. Mọi người cụng ly tưng bừng.
HN hôm nay gió mùa về, rất hợp cho rượu. Bia bị ế.
Gặp nhau ở bãi pháoGặp nhau ở bãi pháo số 1 Trấn Vũ, bờ hồ Trúc Bạch, địa điểm truyền thốngTập trung khá đông đủ, khoảng gần 5 chụcTập trung khá đông đủ, khoảng gần 5 chục

Sau màn chào hỏi...Sau màn chào hỏi...

... là vào tiệc... là vào tiệc


Mọi người cụng ly tưng bừngMọi người cụng ly tưng bừng

... tưng bừng... tưng bừng

HN hôm nay gió mùa về, rất hợp cho rượu. Bia bị ếHN hôm nay gió mùa về, rất hợp cho rượu. Bia bị ế


không bạn nào được bỏ sótkhông bạn nào được bỏ sót

bộ mặt hớn hở của Trưởng banbộ mặt hớn hở của Trưởng ban

Tình hình K6 HN năm nay cơ bản là tốtTình hình K6 HN năm nay cơ bản là tốt


Đợt này bạn Chỉnh "thọt" bận việc nhà, nên bạn Thắng " híp" được ủy quyền mang mũ đi "thu thuỷ". Tuy làm "cái bang" lần đầu, nhưng rất có nghề, không bỏ sót bạn nào. Kết quả rất khả quan. Cứ nhìn bộ mặt hớn hở của Trưởng ban thì rõ.