Thăm Cánh đồng Chum - hameok6


 
Lang thang qua Lào, tới thăm Cánh đồng Chum. Cái tên này, AE mình vốn đã nghe suốt thời niên thiếu, nhưng hôm nay mới được tận mắt chứng kiến. Lịch sự, truyền thuyết thì có rất nhiều, chẳng biết đúng sai ra sao, nhưng đúng là 1 công trình vĩ đại, nếu được nghiên cứu và đầu tư đúng mức chắc chắn phải là 1 di tích TG cỡ Angorwatt của Miên chứ chẳng chơi! 

Tìm đến cái chum duy nhất có nắp trong hơn 2.000 cái, chụp vài tấm hình kỷ niệm.

H1. Cố gắng mở nắp H1. Cố gắng mở nắp


H2. Nổi sungH2. Nổi sung

H3. Leo lênH3. Leo lên

H4. Chiến thắng!H4. Chiến thắng!

H5. Phá vỡ hết!H5. Phá vỡ hết!


Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ tư, ngày 22 tháng mười hai năm 2010).


Free Counters