K7 TPHCM họp mặt cuối năm

Start:     Dec 19, '10
Location:     Tp. HCM
...
K7 Sài Gòn có buổi họp mặt cuối năm. Khoảng ba mươi bạn K7, các anh K4, các bạn K8 và K9 ...


Xem:
  1. Gặp gỡ cuối năm - Đỗ Nghĩa, 20/12/2010, Blog K7