K8 HN gặp nhau cuối năm

Start:     Dec 24, '10 5:00p
Location:     Vườn Treo Pacific 281 phố Đội Cấn, Hà Nội.
...
Có một chiến sĩ K8 sau 40 năm giải tán trường mới lần đầu được gặp lại các bạn Trỗi, đó là Trần Quốc Thắng "sậy" B3... Như mọi lần, buổi gặp mặt đã diễn ra rất vui bởi sự giao lưu khóa trên khóa dưới và bạn bè được gặp nhau...


Xem:
  1. Tin ngắn - Út Trỗi, 25/12/2010, Blog K8