... có điện thoại. "Đoàn Khánh hả? Đang ở đâu?". "Mới tới Leipzig và uống li bia đầu tiên với Quang "xèng" đây. Nói chuyện với Quang này!". "Ừ, tao đây. Khánh đêm nay xuống Chemnitz, bọn đàn em mở tiệc chiêu đãi đàn anh. Trên đuờng xuống tạt qua đây..." ... Bốc phét lia chia. Vui. Khánh sang ăn tết Noel với vợ con. Chắc mấy ngày nữa về. (TranKienQuoc, 20/12/2010, http://bantroi5.blogspot.com/2010/12/em-ha-noi.html)