Kỉ niệm Ngày QĐNDVN

Start:     Dec 22, '10
Location:     Blog
Về Làng Tôi vuiVề Làng Tôi vui... về Làng Tôi ở cuối phố Lý Thuờng Kiệt. Anh em từ k1 (Chu Thành, Trần Thắng Lợi) đến thầy Ngân (cùng thầy Mạnh Giao về truờng dạy từ k1), rồi k3 - NSUT Duơng Minh Đức, k5 - Kiến Quốc, k6 -Tuấn Anh, Đỗ Dũng, Thanh Chung, Thắng "híp"; k7 - Thắng Bình và nhiều, nhiều anh em k9 hội ngộ nhân Ngày Quân đội. Cũng như năm nào, Tuấn "tây" chủ xị. Quá là vui!...
(Kiến Quốc, 22/12/2010 tại bantroi5)
Xem:Quân hiệuQuân kỳHTML Hit Counter