Bạn khoá 5 trường Trỗi

http://bank5troi.blogspot.com/


... chợ k5 Trỗi.
Thiện Chí mở 20/12/2010

Hiện mang tên "Bán Giời Mới K5", 3Chai=TQ.