Bạn Trỗi hội ngộ ở Qui Nhơn

Start:     Apr 20, '09
Location:     TP Qui Nhơn
Nguyễn Phúc Học K7 Đà nẵng - Phạm Nhất Trung K5 Qui Nhơn - Mai Đình Trung K5 Nha Trang

Học K7 Đà nẵng - Trung K5 Qui Nhơn - Trung K5 Nha Trang...

Đại hội - Hội nghị Nội khoa Toàn quốc lần thứ 6 tổ chức tại Tp Qui Nhơn vào các ngày 19-20-21/4/2009; Đề tài H199 được xếp báo cáo chính thức tại HN vào ngày 20...
(Bs HOC, 20/4/2009)


Bạn già gặp nhau ở Quy Nhơn.
"Có già già tóc già râu
Còn riêng cái ấy còn lâu mới già!"
(bantroik5sg, 20/4/2009)

Xem:

1. BT 'đại hội' ở TP Qui Nhơn - Bs HOC, 20/4/2009 – Blog “BẠN TRỖI K5”.
2. Hội ngộ ở Qui nhơn - Bs HOC, 20/4/2009 – Blog “ÚT TRỖI”.
3. Báo cáo H199 tại 6th VN NIM Congress - Bs HOC, 20/4/2009 – Blog “BsHoc”.