Đi Điện Biên Phủ

Start:     Apr 22, '09
End:     Apr 25, '09
Location:     Điện Biên Phủ
Quảng trường 55 năm trước duyệt binh mừng chiến thắng. Năm nay mới có tượng đài.

Ngày 2: Sơn La - Điện Biên Phủ
Ngày 3: Điện Biên Phủ - Lai Châu
Ngày 4-5: Lai Châu - Nghĩa Lộ - Sơn Tây - HN

(HữuThành, 24-25/4/2009)


Xem:

Sưu tầm trên mạng: