Họp về việc chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 60 năm TSQ VN

Start:     Apr 15, '09 09:00a
Location:     tại nhà anh Vũ Mão (HN)
Họp 15/4/2009, tại nhà anh Vũ Mão, về việc chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 60 năm TSQ VN
Sáng nay, tại nhà anh Vũ Mão (TSQ VN 1949) có cuộc họp của đại diện TSQ các thế hệ với Cục Nhà trừơng (Bộ QP) về việc chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 60 năm TSQ VN và tổng kết 10 năm đào tạo TSQ (1999-2009). Đại diện trường ta đến dự có thầy Chi Phan và Trửơng ban Bùi Vinh cùng các anh Lữ Thái, Thái Chi, Kiến Quốc.
...
(Xem tiếp tại Blog K5)

Xem: