Cư dân phố Lý Nam Đế họp mặt

Start:     Apr 26, '09
Location:     TP. HCM
hầu hết đã trên dưới năm mươi, từng học hành với nhau hết cả thời phổ thông từ Thăng Long đến Thanh Quan, Ba Đình, Chu Văn An hay cả thời sơ tán ở các trại trẻ đến Nguyễn Bá Ngọc, Nguyễn Văn Trỗi...


"Chủ nhật cuối cùng của tháng Tư, như thường lệ những cư dân cũ của phố Lý Nam Đế Hà Nội một thời hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh lại tổ chức họp mặt thường niên...."
(Hồ Bá Đạt, 27/4/2009)"...Soi mãi không thấy... Sơn lé k6 mặc dù có bà xã đó..."
(AMk3, 28/4/2009)
Xem: