Bạn Trỗi kỷ niệm Ngày Thống nhất đất nước

Start:     Apr 30, '09
Location:     Blog
Huy hiệu 'Chiến dịch Hồ Chí Minh'
Copy/Paste các bài viết nhân Ngày 30/4 tại các Blog Bạn Trỗi


Kỷ niệm
 1. CHÀO MỪNG NGÀY CHIẾN THẮNG 30/04 - Trung Liêm, 1/5/2009 tại Blog "Bạn Trường Trỗi"
 2. Ngày 30/4 ở Bắc Kinh - Cao Cẩm Quỳ, 1/5/2009 tại Blog "Bạn Trỗi K5"
 3. Thư Berlin - Trần Đình Ngân, 1/5/2009 tại Blog "Bạn Trỗi K5"
 4. Lời chúc mừng của anh Cao nhân 30/4 - 30/4/2008 tại Blog "Bạn Trỗi K5"
 5. Hôm nay trong 1975 (4,30) - sự giải phóng của Sài Nếu (Today in 1975 (4.30) - the liberation of Sai Kung) Xem Blog CaoCamQuy (Google dịch )
  (Xem trang chinh TQ: 1975年的今天(4.30)-西贡解放)
 6. Gặp mặt 30/4 - HữuThành.Nguyễn, 30/4/2008 tại Blog "Bạn Trường Trỗi"
 7. THÔNG BÁO CỦA BAN LIÊN LẠC KHÓA 3 - Nguyễn Cương, 30/4/2008 tại Blog K3


Tâm sự
 1. Ma lực - tongiaquy, 1/5/2009 tại Blog "Bạn Trường Trỗi"
 2. Có những bài hát như thế - Đỗ Nghĩa, 30/4/2008 tại Blog "Út Trỗi"
 3. NHỚ VỀ TRẠI HÒE - Đức Dũng, 30/4/2009 tại Blog "Bạn Trường Trỗi"


Hồi tưởng
 1. Nhớ ngày 30/04/1975 - Lê Tự Thành, 3/5/2009 tại Blog "Bạn Trường Trỗi"
 2. Nhớ ngày này 34 năm trước - Kiến Quốc, 28/4/2009 tại Blog "Bạn Trỗi K5"
 3. Những điểm dấu không quên - HữuThành.Nguyễn, 29/4/2008 tại Blog "Bạn Trường Trỗi"
 4. NHỚ MÃI NGÀY NÀY - 30/4/1975 - Hồ Bá Đạt, 29/4/2008 tại Blog "Út Trỗi"
 5. Nhớ ngày này năm xưa - TranKienQuoc, 28/4/2008 tại Blog "Bạn Trường Trỗi"
 6. NGÀY 1/5/1975 CỦA TÔI - hameok6, 28/4/2008 tại Blog "Bạn Trường Trỗi"
 7. Đi sau thì nhặt ống bơ vậy! - Hữu Thành - 23/4/2007 tại Blog "Bạn Trường Trỗi"
 8. Chuyện cũ xem chung - Thanh Minh, 20/4/2007 tại Blog "Bạn Trường Trỗi"
 9. Thư riêng, chuyện cũ, xem chung - Phạm Hồng Thao, 15/4/2007 tại Blog "Bạn Trường Trỗi"